Prezime Ostojić

Ostojić je veoma često prezime u današnjih Srba, Crnogoraca i Hrvata, ali se stiče utisak da je u Srba možda i najčešće, mada tačnog brojača živih Ostojića nema. Prezime se pojavljuje na Baniji, u Bosni, u Dalmaciji, Istri, Zapadnoj Srbiji, na severu Crne Gore u Pljevljima i okolini, te je stoga teško sa sigurnošću reći da li su i kada, od jednog plemena Ostojića nastale ove današnje, mnogobrojne porodice. Ipak, povlačeći paralelu sa drugim prezimenima o kojima postoje jasniji pisani tragovi, najverovatnije je da Ostojići nisu svi potekli iz istog kraja, jer je Ostoja u davna vremena bilo često ime, pa samim tim, svaki Ostoja je imao svoje "Ostojiće".

Mi ćemo se, u razvoju ovog portala fokusirati samo na jednu granu Ostojića i to Ostojiće sa Banije, iz mesta Ostojići, selo Donji Žirovac, opština Dvor na Uni. Specifičnost ovih "naših" Ostojića je da su porodice imale još po jedno prezime, odnosno porodični nadimak (tzv. "špicnamet") po kome su se mogli razlikovati i pratiti ko je sa kime u rodu. Tako na Baniji i poreklom sa Banije imamo Ostojiće "Žutiće", "Vrajtoviće", "Gajiće", "Ivanoviće", itd.