Dvor na Uni

Početkom 18. veka kraj Une je izgrađeno nekoliko kuća. To naselje se nalazilo na terasi iznad reke (na "podovima"), pa stoga dobija naziv Podovi. 1775. godine, prilikom obilaska granice svoje države, ovo mesto je posetio i u njemu prespavao car Jozef II Habzburški. Kada su ga ujutro upitali da li je dobro spavao, car je odgovorio da je spavao odlično, "kao na dvoru". Od toga događaja Podovi menjaju ime u Dvor, a istorija kaže da je car tražio od lokalne uprave naselja da mu daju ključ grada, kako bi uvek mogao da se vrati kad poželi, a da je on njima ostavio mač, jer je celokupna vojna krajina formirana upravo da bi se Habzburško carstvo odbranilo od naleta sa juga (tačan izvor ove priče nam nije poznat, ali svakako je zanimljiva). Otuda i inspiracija autora današnjeg grba opštine Dvor da upravo ključ i mač budu njegovi osnovni delovi.

Za sve one Ostojiće, koji su poreklom iz ovih krajeva, a nikada nisu bili tamo, sa desne strane mogu pogledati video o Dvoru na Uni, autora Damira Cvetojevića, čijom ljubaznošću smo došli u poziciju da imamo i video zapis o administrativnom centru regije iz koje potičemo - Dvoru na Uni.