Banija

Banija je predeo, tj- regija u današnjoj centralnoj Hrvatskoj, i administrativno pripada Sisačko-moslavačkoj županiji. Geografski se nalazi između Save, donjeg toka reke Kupe, Une i Gline, i takozvane „suve međe“ prema Bosanskoj krajini.

Ime "Banija", nastalo je početkom 18 veka, u vreme Vojne Krajine, kada je ova regija bila prvenstveno vojna odrednica, pod konandom hrvatskog bana kao glavnokomandujućeg u regiji. Više o istoriji Banije, možete saznati na sajtu wikipedia, odakle smo i mi preuzeli neke osnovne odrednice za ovaj portal.

Danas, kao uostalom i u poslednjih stotinjak godina, najveća naselja na Baniji su Dvor, Glina, Petrinja i Kostajnica. Mi ćemo ovde, naravno, istaći par zanimljivih istorijskih činjenica o Dvoru, jer Ostojići su poreklom iz te današnje opštine.